Szkolenia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu zaprasza na szkolenia. Mamy nadzieję, że oferta nasza spełni Państwa oczekiwania i wymagania. Szczegółowe informacje można uzyskać przesyłając zapytanie na adres e-mail szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać osobiście w dziale szkoleń w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu przy ul. Gen. Józefa Bema 9, lub faksem na numer 71 3437627 używając formularza zgłoszeniowego, który można pobrać poniżej. 


 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu jest placówką oświatową, realizującą działalność edukacyjną w formie kursów. Jako placówka oświatowa legitymujemy się wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urząd Miejski we Wrocławiu Wydział Oświaty pod nr 11/97, oraz wpisem w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pod nr ewidencyjnym 2.02./00011/2005. Prowadzimy kursy w ramach certyfikacji zawodu księgowego na czterech etapach kształcenia w zawodzie księgowego: od księgowego do dyplomowanego księgowego.

Jeśli nie znalazłeś oferty szkoleniowej dla siebie, poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

Polecamy

  • Słownik