Szczegóły szkolenia

Podróze słuzbowe

Podróże służbowe - zmiany w przepisach i omówienie wybranych zagadnień w kontekście przepisów prawa pracy i kwestii podatkowych .

 

Szkolenie poprowadzi: Pan Jakub Boberski - doradca podatkowy

 

Zakres tematyczny:

 

1.Zmiany przepisów (rozporządzeń) odnoszących się do podróży służbowych od 1 marca 2013r. , w tym w szczególności

 • wyższa kwota diety
 • nowy sposób wyznaczania wysokości diety
 • nowe zasady obliczania należności z tytułu diet
 • wyższe ryczałty z tytułu delegacji
 • ograniczenie kwotowe zwrotu kosztów noclegowych w podróży służbowej
 • zwrot kosztów delegacji bez możliwości ich faktycznego udokumentowania

2. Definicja podróży służbowych

3. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne,

 • liczenie czasu przebywania w podróży służbowej
 • zasady dokumentowania i opisywania wydatków

4. Koszty i rozliczanie podróży służbowych, zasady rozliczania:

 • diety
 • koszty wyżywienia
 • koszty noclegów
 • koszty transportu
 • zwrot kosztów biletów komunikacji miejscowej
 • inne wydatki

5. Przeliczanie kwot w walucie obcej przy zagranicznych podróżach służbowych,

6. Połączenie wyjazdu prywatnego z podróżą służbową- zasady rozliczania

7. Podróż służbowa a oddelegowanie

8. Pozostałe koszty ponoszone za pracownika w trakcie podróży służbowej i zasady ich rozliczania:

 • ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej
 • koszty wiz i zezwoleń
 • koszty dodatkowych atrakcji ponoszonych w trakcie podróży
 • koszty leczenia
 • koszty bagażu osobistego
 • najem samochodu i innego sprzętu
 • inne wydatki

9. Wyjazdy służbowe osób niebędących pracownikami.

 • Wyjazdy osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Wyjazdy osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • Wyjazdy służbowe w pytaniach i odpowiedziach:
 • rozliczenie wydatków poniesionych na dojazdy środkami komunikacji miejskiej,
 • skutki podatkowe sfinansowania kosztów podróży osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia,

10. Wydatki związane z podróżą służbową, a koszty w podatku CIT

11. Wydatki związane z podróżami służbowymi a VAT

 • Zakup paliwa do samochodów używanych w podróży: (podróż samochodem niebędącym własnością pracodawcy, podróż samochodem będącym własnością pracodawcy).
 • Inne wydatki związane z podróżą odbywaną samochodem.
 • Zakup biletów komunikacji publicznej.
 • Zakup usług noclegowych i innych usług.

Odpłatność za uczestnictwo wynosi: 300,-zł.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy
fax 71/ 34- 376- 27 lub e-mail: szkolenia@wroclaw.skwp.pl do 14 marca 2013 r.
Formularz zgłoszeniowy http:// wroclaw.skwp.pl - Szkolenia

O dokładnym miejscu szkolenia powiadomimy bezpośrednio zainteresowanych odrębnym pismem.
Ograniczona liczba miejsc.

Informacje: Dział szkolenia tel.: 71 344-26-82, e-mail: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

Rodzaj
Kurs
Cena
300.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
SKwP Oddział Dolnoslaski
Adres
ul. Gen. J.Bema 7-9/1A
Tematyka
Podatki
Liczba godzin
6
Data rozpoczęcia
trwa nabór
Data zakończenia
trwa nabór
Wykładowca
SKwP
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

 • Słownik