Aktualności

W tym roku w naszym oddziale będziemy celebrować 110-lecie powstania społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich oraz jubileusz 60-lecia Oddziału Dolnośląskiego SKwP we Wrocławiu. Na naszej stronie internetowej będziemy Państwa informować o przebiegu obchodów.

2017.05.22

Z okazji 60-lecia naszego oddziału zapraszamy wszystkich na 4.Rajd Biur Rachunkowych SKwP Wrocław 2017 z okazji Dnia Księgowego w 110-lecie ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, który odbędzie się 27.05.2017 roku. Uczestnicy mają za zadanie przejść trasę od stacji PKP Św. Katarzyna do przystanku MPK Bielany Wrocławskie. Planowany start godz. 10:15 zakończenie godz. 15:30 . ( Szczegółowy opis rajdu -zobacz więcej ...)

W tym miejscu udostępnimy Państwu, stworzone dzięki Państwu zaangażowaniu dwa portrety księgowych. Odpowiemy na pytania: Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się? Będzie to możliwe dzięki wypełnionym już wcześniej przez Państwa ankietom. Serdecznie dziękujemy!!

więcej »

Rok 2017 Rokiem Księgowego

2017.05.22

Z okazji 110-lecia powstania społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłosił w Stowarzyszeniu rok 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości "Rachunkowość - wizja przyszłości" pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów. Dyskusje o przyszłości rachunkowości i zawodu księgowego a także o cyberprzestrzeni i funkcjonowaniu w e-rzeczywistości zdominują II Kongres Polskiej Rachunkowości. Szczegółowe informacje o kongresie - zobacz więcej ...

więcej »

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ DOLNOSLĄSKI WE WROCŁAWIU

2015.02.12

Oddział Dolnośląski we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest jednostką organizacyjną SKwP realizującą działalność edukacyjną w formie kursów. Jako placówka oświatowa legitymujemy się wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urząd Miejski we Wrocławiu Wydział Oświaty pod nr 11/97, oraz wpisem w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pod nr ewidencyjnym 2.02./00011/2005. Prowadzimy kursy w ramach certyfikacji zawodu księgowego na czterech etapach kształcenia w zawodzie księgowego: od księgowego do dyplomowanego księgowego.

więcej »

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli nie znalazłeś oferty szkoleniowej dla siebie, poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@wroclaw.skwp.pl

Polecamy

  • Słownik